Contact Us

Download All Contacts (vCard)

Download Contact (vCard)
Church Office
Te Awamutu Bible Chapel

110 Chapel Drive
Te Awamutu 3800

Phone: 07 871 8667
- Website: www.tabiblechapel.org.nz